Oblíbené odkazy
Osteoporóza je metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů. Příčinou může být podvýživa, nedostatek pohybu, věk nebo menopauza. Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšení tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a vytvořením hrbu (kyfóza). Příčiny: Věk - senilní nad 70 let Podvýživa - nedostatek vápníku a vitamínu D, BMI nižší než 19 Menopauza - úbytek estrogenů přispívá k odbourávání kosti Nedostatek pohybu - při nedostatku pohybu dochází ke zvýšenému odbourávání kostí Prevence: dostatečný příjem vápníku, vitamínu D a vitamínu K dostatek pohybu Příznaky: Snadná lomivost kostí Bolesti zad Zmenší se tělesná výška - až o 20 cm Vytvoření hrbu Zmenšená pohyblivost hrudního koše a páteře Terapie: vápník - jeho příjem musí být primárně zajištěn, doporučená denní dávka je 1000-1500 mg, z čehož cca 500 mg je pokryto pestrou stravou vitamín D - podporuje výstavbu kostí a účinek vápníku, doporučená denní dávka je 10-20 ug vitamín K - zvyšuje množství osteokalcinu a současně jej aktivuje. Tím umožňuje přirozené ukládání vápníku do kostí. bisfosfonáty - nahrazují kostní hmotu a zaplňují mezery po odbourané kostní tkáni kalcitonin - přirozený hormon podílející se na metabolismu kostí, v terapii se používá lososí kalcitonin fluor - nahrazuje vápník v kostech, kost pak není odbouratelná stroncium - působí zřejmě podobně jako vápník, jeho mechanismus působení však ještě není objasněn estrogeny - ženské pohlavní hormony, jejich užíváním po menopauze se kost vrací do premenopauzální podoby.